Praca w ubezpieczeniach:

Przedstawiciel ds. sprzedaży i obsługi Klienta

Od kandydatów oczekujemy: doświadczenia w obszarze sprzedaży lub obsługi klienta – co najmniej 6 miesięcy, nastawienia na działanie, aktywności, systematyczności i wytrwałości, umiejętności budowania relacji interpersonalnych, zainteresowania branżą finansową, chęci...

Przedstawiciel ds. sprzedaży B2B

Od kandydatów oczekujemy: doświadczenia w obszarze sprzedaży lub obsługi klienta – co najmniej 6 miesięcy, nastawienia na działanie, aktywności, systematyczności i wytrwałości, umiejętności budowania relacji interpersonalnych, zainteresowania branżą finansową, chęci...

Przedstawiciel ds. Ubezpieczeń i Inwestycji

Jesteś osobą, jakiej szukamy, jeśli: angażujesz się w swoją pracę, posiadasz wysoką kulturę osobistą, masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów, chcesz się rozwijać, lubisz sprzedaż, chętnie podejmujesz wyzwania, posiadasz minimum średnie wykształcenie. Jeśli dołączysz do nas,...

Młodszy Menedżer Zespołu Sprzedaży

Najważniejsze Twoje zadania to: rekrutacja i wdrażanie do pracy nowych członków zespołu (to twój sens życia) sprzedaż i wsparcie przy sprzedaży nowych podopiecznych (musisz być autorytetem) odpowiedzialność za realizację planu (kierownik to kierownik) szkolenie, motywowanie oraz...

Regionalny Dyrektor Sprzedaży

Jeśli masz ochotę na: Odpowiedzialność za wyniki sprzedażowe i cele rekrutacyjne podległych jednostek Inicjowanie działań zwiększających sprzedaż i rekrutację w podległych strukturach Egzekucję realizacji kampanii sprzedażowych i odpowiedzialność za ich wyniki w podległych...

Wymagania stawiane rzeczoznawcom samochodowym

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko rzeczoznawcy samochodowego zmieniły się po deregulacji, która w znaczącym stopniu ułatwiła zdobycie odpowiednich uprawnień. Deregulacja ta dała możliwość wykonywania zawodu rzeczoznawcy samochodowego osobom ze średnim wykształceniem oraz osobom nieposiadającym aż 5-letniej praktyki zawodowej.

Należy jednak zaznaczyć, iż zawód rzeczoznawcy jest zawodem niezwykle wymagającym więc posiadanie odpowiednich kwalifikacji i eksperckiej wiedzy jest nieuniknione.

Aktualne wymagania stawiane rzeczoznawcom majątkowym wymuszają na nich:

 

  • Posiadanie minimum średniego wykształcenia
  • 2-letnia praktyka związana z branżą motoryzacyjną. Warto jednak zaznaczyć, iż wymóg ten został zniesiony w stosunku do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku technicznym związanym z motoryzacją
  • Posiadanie przez kandydatów prawa jazdy kategorii A, B oraz C lub C1
  • Posiadanie certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego wydanego przez właściwą akredytowana jednostkę
  • Zaświadczenie o niekaralności
  • Wpis na listę rzeczoznawców samochodowych prowadzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Rzeczoznawca samochodowy…trudne początki

Rzeczoznawca samochodowy to zawód, z którym niejednokrotnie mieliście do czynienia w przypadku kolizji drogowej, a także w przypadku zakupu używanego samochodu. Nie trzeba chyba dodawać, że inwestycja w sprawdzenie pojazdu przed jego zakupem uchroni nas przed niepotrzebnymi kosztami, które mogą pojawić się po zakupie używanego pojazdu.

Zawód rzeczoznawcy samochodowego należy do jednego z najlepiej opłacalnych i obleganych zawodów w naszym kraju. Kolizję i wypadki drogowe zdarzają się tak często, że ludzie trudzący się tym zawodem nigdy nie będą narzekać na nadmiar czasu.

Do głównych zadań rzeczoznawcy samochodowego należy przede wszystkim wydawanie opinii na temat stanu technicznego pojazdu oraz przygotowywanie odpowiednich ekspertyz. Opinia sporządzona przez rzeczoznawcę samochodowego ma bardzo duże znaczenie w podejmowaniu decyzji przez sąd oraz firmy ubezpieczeniowe.

Ponadto do obowiązków rzeczoznawcy samochodowego należy wykonywanie badań diagnostycznych pojazdów, które stanowią podłoże do sporządzenia ekspertyzy.

W momencie wydawania opinii na temat stanu technicznego rzeczoznawca ma za zadanie sporządzić odpowiedni kosztorys napraw oraz określić najlepszy sposób naprawy danego pojazdu.

Zakres obowiązków rzeczoznawcy samochodowego jest bardzo szeroki dlatego też wymagania stawiane kandydatom na to stanowisko, są bardzo szczegółowe, a otrzymanie odpowiednich uprawnień jest procesem długotrwałym i wymagającym.

Wynagrodzenie rzeczoznawcy

Zgodnie z tegorocznymi statystykami zarobki rzeczoznawców plasują się na dosyć wysokim poziomie.

Mediana wynagrodzeń w tym zawodzie wynosi około 5 300 złotych brutto. Co drugi rzeczoznawca otrzymuje zarobki w przedziale od 4 012 PLN do 6 842 PLN. Tylko 25% osób wykonujących ten zawód zarabia nieco poniżej 4000 złotych brutto. Najwyższe zarobki rzeczoznawców potrafią sięgać nawet 7000 złotych brutto.

Benefity, na które może liczyć przeciętny rzeczoznawca to m.in. komputer przenośny, telefon komórkowy oraz prywatna opieka medyczna.

Warto podkreślić, iż zarobki rzeczoznawców są ściśle uzależnione od branży, w której pracują. Rzeczoznawca samochodowy, który występuje najczęściej w charakterze reprezentanta firmy ubezpieczeniowej, może liczyć na pensję, która wynosi około 4 600 złotych brutto. Niejednokrotnie zdarza się, że ich zarobki sięgają nawet 10 000 złotych brutto miesięcznie. Dla porównania  wynagrodzenie  rzeczoznawcy budowlanego należy do tych najniższych, gdyż pracujący w tym charakterze otrzymują pensję 3900 PLN brutto.

Warto podkreślić, iż na wysokość wynagrodzenia rzeczoznawców znaczący wpływ ma wielkość oraz kapitał firmy, dla której wykonują swoją pracę. Niebagatelny wpływ na zarobki ma również wykształcenie oraz staż pracy danej osoby, a przede wszystkim region, w którym świadczy pracę.

Cechy idealnego rzeczoznawcy

Zastanawialiście się kiedyś nad tym, komu powierzylibyście wycenę swojego dobra materialnego?

A może w obawie przed fałszerstwem, postanowiliście sami oszacować jego wartość i wystawić ją na sprzedaż?

Czy obiekcje przed oszustwem mogą być tak silne, że wpłyną na podjęcie tak ważnych decyzji?

Czy każdy nadaje się do tego zawodu? A może  należy posiadać odpowiednie cechy niczym precyzyjny chirurg czy zwinny atleta?

W  tym miejscu warto zastanowić się nad sylwetką idealnego rzeczoznawcy.

Niezaprzeczalnie rzeczoznawca powinien charakteryzować się niezwykłą cierpliwością a wręcz drobiazgowością.

Niejednokrotnie bardzo mocno podkreślany jest aspekt etyczny zawodu rzeczoznawcy. Do jego obowiązku należy wykonywanie swoich działań zgodnie ze standardami zawodowymi oraz przepisami prawa. Nie bez przyczyny żaden rzeczoznawca nie może wyceniać nieruchomości bądź dobra materialnego, którego jest właścicielem.  Ważną cechą, którą powinien odznaczać się rzeczoznawca, jest dyskrecja. Zabronione jest bowiem uwierzytelnianie danych i dokumentów osobom postronnym.

Jak widać na rzeczoznawcy spoczywa bardzo duża odpowiedzialność. Nie każdy z nas potrafiłby wytrzymać presje i wymagania, które są mu stawiane. Dlatego też warto przed wyborem przypadkowego kierunku  studiów zastanowić się nad samym sobą. Swoim charakterem i usposobieniem, które często pomogą  wybrać nam odpowiedni zawód.

Główne zadania rzeczoznawcy

Na pewno zastanawiacie się nad tym, co należy do głównych obowiązków rzeczoznawcy.

Postaram się  przybliżyć kilka zasadniczych zadań  i obowiązków spoczywających na osobach zatrudnionych w tym charakterze.

Głównym i nieodzownym aspektem pracy rzeczoznawcy jest doskonała znajomość branży, w której pracuje.  Ponadto ważna jest również wiedza merytoryczna na temat tworzenia odpowiednio sformułowanych raportów oraz opinii.  Mowa tu o  ocenie wartości majątku, ocenie poniesionej szkody czy stanu technicznego danego dobra materialnego.

Warto podkreślić, iż rzeczoznawca powinien odznaczać się doskonałą umiejętnością tworzenia precyzyjnych kosztorysów. Poznanie procedur i technik przeprowadzenia odpowiedniej ekspertyzy jest rzeczą najważniejszą, ale w stosunku do powyżej wymienionych chyba najprostszą.

Jednakże do najtrudniejszych zadań rzeczoznawcy należy odpowiednie dobranie metod oceny danej sytuacji.

Praca ta ma charakter bardzo indywidualny. Nie zawsze przepisy prawne pomogą nam zidentyfikować skalę danego zdarzenia. Dlatego tak ważne jest obiektywne podejście, niezależność opinii i umiejętność logicznego myślenia.

Praca rzeczoznawcy należy do pracy mobilnej. Niejednokrotnie rzeczoznawca spędza więcej godzin w terenie, dokonując oględzin, aniżeli we własnym biurze.

Należy jednak podkreślić, że zawód ten wymaga niezwykłej precyzji, cierpliwości oraz skrupulatności.

Warto jednak pielęgnować powyższe cechy, gdyż wydana przez nas opinia może spotkać się z dezaprobatą. Wówczas do głównego zadania rzeczoznawcy należy zachowanie zimniej krwi i profesjonalizm, którym powinien się odznaczać w każdej sytuacji.

Rzeczoznawca niejedno ma imię….

Pojęcie rzeczoznawcy jest bardzo ogólnym terminem. W języku potocznym zawód ten odnosi się zwykle do osoby, która po dokonaniu odpowiednich oględzin, wystawia opinię na temat danego obiektu czy też sprawy.

W ścisłym znaczeniu zawód rzeczoznawcy jest jednak o wiele bardziej skomplikowany i zróżnicowany.

Specyfika tego zawodu przybiera różne formy w odniesieniu do specjalizacji, którą dany rzeczoznawca się trudzi. Do najbardziej popularnych branży należą firmy ubezpieczeniowe, firmy, które zajmują się ubezpieczeniami motoryzacyjnymi oraz likwidacją szkód komunikacyjnych, jak również firmy zajmujące się obrotem  oraz finansowaniem nieruchomości. Zdarza się również, że rzeczoznawcy swoją pracę wykonują jedynie dorywczo, doradzając i wystawiając opinie w dziedzinie, która trudzą się na co dzień.

Potencjalny kandydat na stanowisko rzeczoznawcy winien posiadać co najmniej wykształcenie wyższe (zdarza się również, że tytuł magistra jest wymaganiem, które należy spełnić w pierwszej kolejności).

Warto jednak podkreślić, iż pretendent powinien ukończyć kierunek studiów, ściśle związany z dziedziną, którą chce się zajmować. Ukończenie dodatkowych studiów podyplomowych daje większe szanse na zdobycie upragnionego zatrudnienia.

Bardziej szczegółowe wymagania, które opisują powyższy zawód, określone zostały w przepisach prawnych. Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o przyjęciu kandydata jest udokumentowana, wieloletnia praktyka zawodowa ściśle związana z dziedziną, którą chce się zajmować.

Ponadto koniecznym warunkiem jest zdanie egzaminu państwowego (ewentualnie egzaminu we właściwej instytucji), dzięki któremu uzyskamy odpowiednie kwalifikacje i prawo do wykonywania zawodu.

Rzeczoznawca majątkowy

Słysząc pojęcie rzeczoznawcy, od razu nasuwa nam się na myśl rzeczoznawca majątkowy.

Jest to chyba jedna z najbardziej znanych specjalizacji, z którą spotkaliście się w swoim życiu.

Uprawnienia do wykonywania tego sprecyzowanego zawodu określa ustawa o gospodarce nieruchomościami.  Uprawnienia zaś do jego wykonywania nadawane są przez Ministra Infrastruktury zaraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu oraz odbyciu rocznej praktyki.

Do typowych zadań rzeczoznawcy majątkowego należy odpowiednia wycena danej nieruchomości. Wydawać by się mogło, że praca rzeczoznawcy majątkowego jest prosta.

W ogólnym rozumieniu polega na dokonaniu oględzin mieszkania/ domu i prostej, konkretnej wycenie. Praca ta jednak zupełnie różni się od naszych podstawowych wyobrażeń.

Wycena bowiem nie zawsze przyjmuje taki sam charakter. Rzeczoznawca majątkowy musi dokonać odpowiedniego wyboru metod oraz technik swojej wyceny. Aby zrobić to w sposób profesjonalny i właściwy, rzeczoznawca określa cel danej wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości oraz jej ogólny stan. Ponadto ważna  jest analiza porównawcza danego dobra. Uwzględnienie danych o cenach, cechach i dochodach nieruchomości równorzędnych jest nieodzownym elementem prawidłowej wyceny.

Do jakich metod uciekają się rzeczoznawcy majątkowi, aby precyzyjnie wycenić daną nieruchomość?

Jedną z metod jest podejście porównawcze. Metoda ta pozwala wycenić nieruchomości w miejscach, które są na ogół znane np. w mieście.  Nie znajdzie ona jednak zastosowania w odniesieniu do XIX wiecznego zabytku w urokliwej nadmorskiej miejscowości. W tym wypadku rzeczoznawca majątkowy musi odnieść się do zupełnie innych metod.

Niejednokrotnie praca rzeczoznawcy majątkowego wiąże się z długotrwałą analizą ksiąg wieczystych, uporczywym przeglądaniu licznych ewidencji i rejestrów. Jest to praca niezwykle pracochłonna i  długotrwała. Wymaga ona niezwykłej dokładności i spostrzegawczości.

Warto zwrócić uwagę na trud i ogrom pracy, jaki spoczywa na rzeczoznawcy majątkowym. Warto również docenić i zrozumieć go w przypadkach, kiedy czas wyceny trwa dosyć długo, gdyż wycena nieruchomości nie jest prostym zabiegiem i wymaga cierpliwości zarówno od zleceniodawcy, jak i samego rzeczoznawcy.

Na czym polega praca Rzeczoznawcy Majątkowego?

Przeglądając oferty pracy dla Rzeczoznawców majątkowych, można dowiedzieć się na czym polega praca osoby zatrudnionej na tym stanowisku, jaki jest ich zakres obowiązków oraz jakie wymagania stawiane są kandydatom.

Jeśli chodzi o opis stanowiska oraz zadania, którymi zajmuje się na co dzień pracownik obejmujący ww. stanowisko, z pewnością można wymienić: weryfikację kosztorysów i faktur, przygotowywanie wycen, tworzenie raportów, kontakt z klientami, ponoszenie odpowiedzialności za tworzenie wyceny, kontakt z wszelkimi jednostkami, w celu pozyskania potrzebnych informacji dotyczących rynku.

Jeśli chodzi natomiast o wymagania stawiane na stanowisku Rzeczoznawcy Majątkowego, to w zależności od branży – do najczęstszych wymagań zaliczyć można z pewnością – doświadczenie zawodowe – im dłuższe tym lepiej, znajomość zasad kosztorysowania, wykształcenie wyższe, licencja rzeczoznawcy majątkowego, umiejętność samodzielnej pracy i nadzorowania projektów, umiejętności komunikacji i pracy z klientem oraz – najlepiej również – zainteresowanie ww. tematyką.

Wiadomo doskonale, że praca z pasją pozwala na realizowanie zdecydowanie większych osiągnięć zawodowych. W końcu kiedy pracownik robi to co naprawdę lubi, wówczas realizowanie zadań zawodowych przychodzi z największą łatwością.

Usługi Rzeczoznawcy Budowlanego

Jak mądrze kupić mieszkanie? Jak nie przepłacić? Jak negocjować cenę mieszkania? Skąd mamy wiedzieć, że nieruchomość, którą zamierzamy zakupić warta jest swojej ceny? Czy samodzielnie jesteśmy w stanie dokonać mądrego zakupu i nie wyjść za przysłowiowy Zabłocki na mydle?

Okazuje się, że jesteśmy w stanie mądrze wydać pieniądze na mieszkanie. Potrzebujemy tylko do pełni szczęścia jednej osoby – Rzeczoznawcy Budowlanego. Najlepiej skorzystać z usług osoby posiadającej wieloletnie doświadczenie w pracy. Zdecydowaną wartością będą uzyskane certyfikaty oraz referencje od zadowolonych klientów. Przy zakupie mieszkania, domu bądź działki, warto skorzystać z usług Rzeczoznawcy Majątkowego, który posiada uprawnienia biegłego sądowego. Osoba posiadająca takie kwalifikacje zawodowe jest w stanie udzielić nam fachowej informacji dotyczącej wyceny danej nieruchomości a ponadto dokonać analizy rynku.

Dobry Rzeczoznawca Mieszkaniowy będzie w stanie dokładnie określić ile warte jest mieszkanie, dlatego możemy mieć pewność, że nie kupujemy kota w worku. Jeśli np. sprzedawca wycenił mieszkanie na kwotę 550 000 zł, ale Rzeczoznawca doszuka się uszkodzeń, czy innych mankamentów, jesteśmy w stanie zbić cenę do 500 000 zł a nawet więcej. Nie oszukujmy się, kupno mieszkania, szczególnie w dużych miastach to bardzo duży wydatek, dlatego paradoksalnie, zapłacenie za dodatkowe usługi Rzeczoznawcy, może sprawić, że jednak sporo zaoszczędzimy.

Różnica poglądów a praca rzeczoznawcy

A czym niby miała być praca rzeczoznawca Radom? Spytał mnie chłopak kiedy jechaliśmy od jego rodziców z niedzielnego obiadu. Tłumaczyłam mu, że muszę jechać do Radomia, bo tam mam większe szanse na znalezienie pracy i właśnie nawet trafia mi się praca rzeczoznawca Radom. On nie rozumiał dlaczego w Radomiu miałam mieć większe szanse na znalezienie pracy niż w naszej wiosce. Tłumaczyłam mu, że w mieście łatwiej o pracę niż na wsi dla kobiety z moim wykształceniem. Usłyszałam, że do dojenia krów nie trzeba mieć żadnego wykształcenia. Tak na niego patrzyłam i chwilami się zastanawiałam co ja w nim widzę, dlaczego jestem z nim, za co go kocham? Jego zdaniem praca rzeczoznawca Radom oddali nas od siebie. Na pewno znajdę sobie tam kogoś i go zostawię. Po pół roku okazało się, że miał rację – poznałam chłopaka, pracowaliśmy razem i się zakochałam. A mój dawny ukochany? On również znalazł sobie lepszą dziewczynę – córka sąsiada, która skończyła tylko podstawówkę z chęcią urodzi mu ze czworo dzieci. I niech żyją długo i szczęśliwie.